R40 - 07/09/2020 tarihli 07252 SGK Teşfik değişikliğieklendi..
R35 - Muhtasar E-Bildirge, Vergi ve İstihdam Txt dosyaları eklendi..
R27 - Muhtasar Vergi / İstihdam Raporları Eklendi..
R25 - Muhtasar ile ilgili Düzenlemeler..

2020 II. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları..

1.7.2020-31.12.2020
Dönemi İçin Geçerli
Brüt Aylık Tutarı (TL)

Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)

3,885.08

TL ve fazlası

66.85

3,857.28

3,885.07

TL arası

56.1

3,517.46

3,857.27

TL arası

52.35

3,084.97

3,517.45

TL arası

49.15

2,559.03

3,084.96

TL arası

43.35

2,559.02

TL ve daha azı

42.15


R20 - Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili Düzenlemeler..
R18 - Eksik Gün Neden Tanımlarına 27,28 ve 29 nolu Kısa çalışma ödeneği ile ilgili nedenler eklendi.
R16 - Toplu Hesap işleminde güncellemeler eklendi.,
R14 - Tahakkuk Sahaları, Eksaha Değeri ile Tutar değerinin atanabilmesi,
R13 - SGK işe giriş/çıkışve vizite web adres değişikliği düzenlemesi,
Kredi Modülü,
İcra Modülü,