Bilgilendirme
0 Comments

14/03/2017 – KHK / 687 SİGORTA PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DEVLET DESTEĞİNİN KAPSAMI

– 687 nolu KHK ile özel sektör işverenlerince,

• 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
• İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların
• Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz

    SSK Desteği

31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,

    Gelir Vergisi Desteği

ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı,verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

    Damga Vergisi Desteği

aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

5
Bilgilendirme
0 Comments

01/05/2015 – ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 3. ÇOCUK DEĞİŞİKLİĞİ

– 6545 Sayılı kanun ile gelir vergisi kanunun 32. maddesinin değiştirilerek üçüncü çocuk için uygulanan asgari geçim indirimi tutarında artış yapılması kararlaştırılmıştır. Mevcut düzenlemeye göre,üçüncü çocuk için asgari geçim indirim tutarı,asgari ücretin yıllık brüt tutarının %5 i oranındayken yeni düzenleme ile bu oran 01/05/2015 den itibaren %10 a çıkarılmıştır. 
-Uygulama; Genel Tanımlar / Yasal Tanımlar adımında Diğer tanımlar sekmesinde 3. çocuk oranı 10 girilmelidir. 

5
Bilgilendirme
0 Comments

SGK İşe giriş ve çıkış işlemlerinde tarih format değişikliği yapılmıştır. 15/08/2014 01/07/2014 e-Fatura ve e-Defter uygulaması,

Fatura işlemi sırasında vergi numarası ile GİB den efatura müşteri sorgusunun yapılması e-fatura müşterisi ise e-finans veya İdea entegratörleri üzerinden e-faturanın GİB’e aktarılası sağlayan e-Fatura Modülü, Muhasebe yevmiye ve kebir defterinin e-finans veya İdea entegratörleri üzerinden GİB’e aktarılası sağlayan e-Defter Modülü,

12
Bilgilendirme
0 Comments

06486 nolu kanun gereği %6 işveren teşvik uygulaması.

– Aşağıda yer alan İllerde 10 ve daha üzeri personel çalıştıran ve teşvikten faydalanma engeli bulunmayan işletmelerin %6 oranında ilave sigorta (Prime esas kazanç taban rakamı üzerinden) primi teşviği daha önce tarafımdan duyurulmuştu. İlgili teşviğin uygulaması ile ilgili genelge yayınlanmış olup, ilgili genelge gereğince %6 işveren hissesi ilave teşviği uygulaması başlangıç tarihi olarak 01.06.2013 esas alınacak olup, Haziran ayı bildirgelerinde bu teşvik uygulaması X6486 kanun numarası seçilerek yerine getirilecektir.. 
– Programımız ilgilendiren değişiklikler 47.madde içinde bulunmaktadır.

I SAYILI LİSTE               II SAYILI LİSTE             III SAYILI LİSTE    
Kanun No : 46486            Kanun No : 56486         Kanun No : 66486 
(31.12.2016’ya kadar)     (31.12.2017’ye kadar)   (31.12.2018’e kadar) 
Afyonkarahisar                Adıyaman                     Ağrı 
Amasya                          Aksaray                        Ardahan 
Artvin                             Bayburt                         Batman 
Bartın                             Çankırı                          Bingöl 
Çorum                            Erzurum                        Bitlis
Düzce                             Giresun                         Diyarbakır 
Elazığ                              Gümüşhane                   Hakkari 
Erzincan                          Kahramanmaraş            Iğdır 
Hatay                              Kilis                              Kars 
Karaman                         Niğde                            Mardin 
Kastamonu                      Ordu                             Muş 
Kırıkkale                          Osmaniye                     Siirt 
Kırşehir                           Sinop                            Şanlıurfa 
Kütahya                          Tokat                            Şırnak 
Malatya                           Tunceli                          Van 
Nevşehir                          Yozgat                          Bozcaada-Gökçeada İlçeleri 
Rize                                 
Sivas 
Trabzon 
Uşak

 

26