skip to the main content area of this page
  


  İşimiz, Ücret Bordro Hesabı.....

28/10/2016 - İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI;  

     - 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisi için gerekli değişiklik programa eklenmiştir.

01/05/2015 - ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 3'cü ÇOCUK DEĞİŞİKLİĞİ;  

     - 6545 Sayılı kanun ile gelir vergisi kanunun 32. maddesinin değiştirilerek üçüncü çocuk için uygulanan asgari geçim indirimi tutarında artış yapılması kararlaştırılmıştır. Mevcut düzenlemeye göre,üçüncü çocuk için asgari geçim indirim tutarı,asgari ücretin yıllık brüt tutarının %5 i oranındayken yeni düzenleme ile bu oran 01/05/2015 den itibaren %10 a çıkarılmıştır.
     -Uygulama; Genel tanmımlar,Yasal Tanımlar adımında Diğer tanımlar sekmesinde 3.Çocuk Oranı 10 girilmelidir.

SGK İşe giriş ve çıkış işlemlerinde tarih format değişikliği yapılmıştır. 15/08/2014  

01/07/2014 e-Fatura ve e-Defter uygulaması,

Fatura işlemi sırasında vergi numarası ile GİB den efatura müşteri sorgusunun yapılması e-fatura müşterisi ise e-finans veya İdea entegratörleri üzerinden e-faturanın GİB'e aktarılası sağlayan e-Fatura Modülü,

Muhasebe yevmiye ve kebir defterinin e-finans veya İdea entegratörleri üzerinden GİB'e aktarılası sağlayan e-Defter Modülü,

06486 nolu kanun gereği %6 işveren teşvik uygulaması.  

     - Aşağıda yer alan İllerde 10 ve daha üzeri personel çalıştıran ve teşvikten faydalanma engeli bulunmayan işletmelerin %6 oranında ilave sigorta (Prime esas kazanç taban rakamı üzerinden) primi teşviği uygulaması programa eklenmiştir. Devamı
 

 İstirahatli olan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimin      
     e-bildirge de gösterilmesi.
 

     - Aylık prim hizmet belgesinde, istirahatli olmalarına rağmen eksik gün bildirimi yapılmayan, yani tam ay çalıştı bildirilen sigortalılar için çalışmazlık kaydının yapılabilmesi için eksik gün tanımları adımına ay bazında raporlu çalışmadı sahası eklenmiştir.
 

 SGK e-bildirge meslek kodu uygulaması.  

    E-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları eklenmiştir. Bu nedenle Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılmıştır.
   Delta Bordro Programı sitemizden güncellendiği takdirde Yeni uygulamaya uygun halde XML formatında çıktı verecektir. Version değişikliği nedeni ile datalarda güncelleme işlemi olacaktır.
 

SGK Birden çok teşvikin aynı anda kullanılması. ve aynı anda birden çok teşvikten yararlanılacaktır.  


   Uygulama : İşverenleri SSK işveren priminde öncelikle 5 puan teşviki sonrasında ise çalıştırılan personel için hangi teşvik kanunundan yararlanılıyorsa ilgili kanunun teşvikinde yararlanılacaktır. 
   Örnek : 5746 sayılı ARGE kanun için SSK matrahı 3000 TL için işveren primi hesabı
            İndirimsiz İşveren Primi                          : 3000.00 x 0.195 = 585.00 TL
            Hazinece karşılanacak olan İşveren primi : 3000.00 x 0.05   = 150.00 TL
            Hazinece karşılanacak olan İşveren Primi : 3000.00 x (19.5-0.05) x 0.50 = 217.50 TL
            Teşvik kapsamında Ödenen Prim             : 367.50 TL
            İşverenin Ödeyeceği Prim Tutarı              : 585.00 - 367.50 = 217.50 TL olacaktır.
 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.  

    Tasarıyla, Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35`lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27`lik dilimin üst sınırı 50 bin TL`den 76 bin 200 TL`ye çıkarılıyor. Delta yazılım Hizmetleri Ltd.Şti. Bu kanun ile ilgili program değişikliğini yaparak WEB sitesinde Hizmete sunmuştur. Uygulamayı yapmak isteyen kullanıcıların işlemin nasıl yapılacağını öğrenmeleri için Delta Yazılım Hizmetleri Ltd.Şti. ile irtibat kurmaları gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu.  

   Tasarı’nın ücret gelirlerine uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi ile ilgili düzenlemelerine 8.800 TL’ye kadar % 15,
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20,
76.250 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası % 27,
76.250 TL’den fazlasının 76.250 TL’si için 18.607 TL, fazlası % 35 Şeklinde olması yönündedir.
  Bu kanun’un yürürlüğe girmesiyle çıkacak uygulama tebliğin yayınlanmasından sonra Delta yazılım Hizmetleri Ltd.Şti. Bordro Programında gerekli değişiklikleri yaparak Kullanıcıların hizmetine sunacaktır.
  Meclise sunulan kanun tasarısında uygulamanın ne şekilde yapılacağı anlatılmış olsa da uygulama aşamasında bazı sıkıntılar görülmektedir.
  (örneğin fazla kesilen verginin uygulama başladıktan sonraki aylar itibari ile kesilen vergiden mahsup edilmesi kesilen vergiye bağlı olarak hesaplanan Asgari Geçim indirimine nasıl etkisi olacağı belirtilmemiş şu anki durumda kesilen vergi sıfır ise Asgari geçim indirimi de sıfır olarak uygulanıyor.)
Bu tip belirsizliklerden dolayı uygulama tebliğini beklemek durumundayız.

Çocuk Parasında, Çocuk Sayısı Limitsiz,  

Çocuk Parasında, çocuk sayısı SSK ve VERGI'den Limitsiz muaf olması için, Tahhakkuk Sahalarında Çocuk ile ilgili tanımların yanına limitsiz seçimi eklendi.

 2010 Yılı Bordro Programı,  

2010 Yılı Devir İşlemleri için, Yıl Sonu işlemlerine başlamadan önce  Bordro Program İndir Adımından Personel2010.exe İndirilmelidir sonra devir işlemleri yapılmalıdır.

Yasal Tanımlar, 30.12.2009 tarihinde Açıklanan Değerler üzerinden tanımlanmıştır, Devir işleminden sonra yasal değerlerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 Sigortalı Bildiriminde Tek Bildirim Uygulaması, İşten Çıkış Nedenlerindeki değişiklik

01.08.2009 tarihinde yayınlanan yasa hükmüne göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen Ek-1 ve Ek-2 ile Türkiye iş kurumuna verilen İşten Ayrılma Bildirgesi kaldırılmıştır. 01.08.2009 tarihinden sonra işe giren veya çıkan personeller için İşe Giriş Bildirgesi veya İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesi yeterli olacaktır. 01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu İşten Ayrılış Nedenleri de değişmiştir. Programda bu yasa hükmüne göre gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kısmi Süreli İş sözleşmesine göre işe alınan personellerde Çalışılan saat'e göre SSK Gün hesaplaması program tarafından hesaplanır hale getirilmiştir.  
  (Örnek : Bir ay içinde 185 saat çalışan Kısmi süreli bir personelin 
               SSK Günü (185/7.5 = 24.66) => 25 Gün olacaktır.)

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulaması,

Program Güncellemesi Yapılmıştır, Uygulamak isteyen Müşterilerimizin Firmamızla İrtibat Kurmaları ve Yeni Modülü yüklemeleri Yeterli Olacaktır. Kanun ile ilgili Tebliğ

08.05.2008 tarihinde yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu kapsamında Delta Yazılım Hizmetleri 01.10.2008 tarihinden itibaren Bordro programında yapılacak değişiklikleri belirlemiş ve alt yapısını hazırlanmış durumdadır. Devamı

 İstihdam Paketi Uygulaması,

Program Güncellemesi Yapılmıştır, Uygulamak isteyen Müşterilerimizin Firmamızla İrtibat Kurmaları ve Yeni Modülü yüklemeleri Yeterli Olacaktır. Kanun ile ilgili Tebliğ

5763 sayılı Kanunun 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan 20’inci maddesi ile yapılan düzenleme neticesinde; 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadın işçilerin istihdamı konusunda işverenlere SSK prim teşviki sağlanmıştır. Devamı

 Asgari Geçim İndirimi Uygulaması,

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi iadesi yerine asgari geçim indirimi adı altında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu kanun’un uygulanmasına yönelik Gelir idaresi başkanlığı internet sitesinde bir tebliğ taslağı yayımlandı. Devamı

  

Ürünlerimiz

Ürünlerimiz

Sektörde 15 yılı aşkın bilgi birikimi ile geliştirmiş olduğu Programlar, Ticari uygulamalardan Bordro ve Mağazacılık sektörüne kadar her dalda çözüm üretmektedir.

Devamı

İlatişim

Müşteri Desteği

Müşterilerimizle yapmış olduğumuz Destek anlaşmaları ile amatör ruhla program kullanım hataları gerekse mevzuat destegi vermekteyiz.

Devamı

Hakkımızda,

Delta Yazılım

Ticari Uygulamalarda Vermiş olduğu Program destek hizmeti ile Uzun Yıllardır sektörde edindiği bilgi birikimi ile, 2000 Yılında geliştirdiği yazılımları ile sektöre ihtiyacı olan kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir programlar hazırlamıştır.

Devamı

Program Güncelle


Güncel Haberler

Devamı

» Referanslar

* A.MURAT ATASAYAR SMMM
* AK GİYİM SAN.VE TİC. A.Ş.
* AKÇELİK MADENCİLİK A.Ş.
* ALKAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DAN. VE ORG. LTD ŞTİ.
* ALTINBEY GİYİM TİC. A.Ş.
* ARD MÜHENDİSLİK ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
* ARZUM DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.
* ATA HOLDİNG A.Ş.
* ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş
* BAHARİYE MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
* BANTAŞ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.
* BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
* BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
* BDO SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
* BELL HOLDİNG A.Ş.
* BENTELER GEBZE TAŞIT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
* BİLKAY BİLGİ KAYIT ORG.VE TİC.LTD.ŞTİ.
* BİO İSTANBUL PROJE GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş.
* BOSS YÖNETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
* BURGA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
* CEREBRA DENETİM SMMM A.Ş.
* CEYO ORTAPEDİK SANDALET SAN. VE TİC. A.Ş.
* CHEMETALL SANAYİ KİMYASALLARI TİC.SAN.A.Ş.
* COCA COLA MEŞRUBAT PAZ.VE DAN. HİZ. A.Ş.
* DEMİRSAN HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
* DENGE DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
* DENGE BAŞKENT SMMM LTD.ŞTİ.
* DENİZBANK A.Ş
* DERELİ GRAFİK MATBAA MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
* DİNAMİK YAPI SAN.VE TİC. A.Ş.
* DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( DELOITTE )
* ECE DANIŞMANLIK ŞEHNAZ YÜCE
* EGE S.M.M.M. LTD.ŞTİ.
* EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
* EKSPERTİM YÖN VE BİLİŞİM SİS. DAN. EĞT. VE TİC. A.Ş.
* EMLAK İMAR VE İŞLETMESİ A.Ş.
* ENTEGRE HARÇ SANAYİ ve TİC.A.Ş.
* ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM SAN.VE TİC.A.Ş.
* FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
* GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
* GENERALİ SİGORTA A.Ş.
* GENEL ELEKTRİK TAAHHÜT LTD.ŞTİ.
* GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
* HDI SİGORTA A.Ş
* HEDEF FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.
* HEYBELİ ADA SU SPORLARI KULUBÜ SPOR DERNEĞİ
* HSBC BANK A.Ş.
* INNOVEX SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZ.HİZ.DAN.A.Ş.
* KİĞILI GİYİM TİCARET A.Ş.
* M.FADULLAH CERRAHOĞLU
* MAN DIESEL VE TURBO SATIŞ SERVİS LTD.ŞTİ.
* MANGO TR TEKSTİL TİC LTD.ŞTİ.
* MITSUI & CO.EUROPE PLC
* MTU MOTOR TÜRBÜN SAN. VE TİC. A.Ş.
* NART SİGORTA VE REASURANS BROKERLİĞİ A.Ş.
* ORGANİK HOLDİNG A.Ş.
* ORGANİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
* OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
* ÖZYOL HOLDİNG A.Ş.
* PANTER GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
* PENTA MATBAA MAKİNA VE MALZEME TİC.LTD.ŞTİ.
* PİGMENT OFSET VE DİGİTAL BASKI TİC.LTD.ŞTİ.
* PRICEWATERHOUSECOOPERS
* RİVA KONAKLARI SİTE YÖNETİMİ
* SASAM TEKSTİL PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
* TEMEL ERTAN SERBEST MUHASEBECİ
* TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI SAN.VE TİC A.Ş.
* TULGAZ ISITMA SOĞUTMA SİS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
* TURKISH BANK A.Ş.
* TURKLAND BANK A.Ş.
* VİSTA TURİZM SEYAHAT A.Ş
* WESTLB DEUTSCHE LANDESBANK
* ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.